Автомат за плавно затваряне на врата

Правилното функциониране на една врата в по-голяма част от сучаите изисква монтирането на автомат. Основната функция на автомата е да затвори вратата до положението когато заключващия механизъм се задейства и вратата се заключи автоматично без доълнителна човешка намеса. В зависимост от сезона е важен избора на подходящ автомат, тоест ако автомата работи при външни условия или при условия близки до външните то тогава е необходимо да се подбере автомат с непроменлив висцозитет на хидравличната течност (маслото). Има автомати с ветроупорна функция, което предпазва вратата от силен порив на вятъра, както и автомати със задържащо рамо в слячай на по-бавно преминаване през вратата, майки с колички, инвалиди, товаро разтоварна дейност и други.

Друго съществено услови за правилен избор на автомат е неговата сила съобразно теглото и широчината на крилото на вратата. Колкото една врата е по-тежка или по-широка толкова автомата трябва да е по-голям. В противен случай автомата не може да преодолее тежеста на вратата или течението на вятъра ако има такова. Във всички сгради особено зимно време съществува така наречения коминен ефект, който създава течение през вратата и допълнително усложнява работата на автомата. Автоматите, които ние предлагаме отговарят на всички тези качества. Опита с много клиенти е наложил винаги да се ползва правилно подбран според силата си автомат с хидравлично масло с непроменлив вискозитет,което е безспорно предимство за всички модели с устоичивост на реглажа при резки температурни отклонения . Веднъж монтиран и регулиран спрямо вртата автомата работи надеждно без необходимост от честите пренастройки в топло или студено време.

Това се потвърждава след дългогодишна експлоатация и работа с клиенти без нито една рекламация.

1. Автомат за врата C702

  • С нормално рамо – 115,00 лв с монтаж
  • Със застопоряващо рамо – 145,00 лв с монтаж

avtomat-2avtomat-3
Силата на затваряне на автомата DC.C702 е фиксирана, не са необходими допълнителни настройки. Затварящата и притварящата сила се регулират без разглобяване. Може да се използва на леви и десни врати без допълнителна преработка. Устойчив е на пожар по СЕ. Отговаря на изискванията по EN1154 и EN1634. Възможност за добавяне на застопоряващо рамо и паралелно затваряне. Икономичен и надежден базов модел. Снабден е с иглен лагер за най-добро опериране и ефктивност. Мах. ширина на крилото 950мм. Мах. тегло 60кг.

2. Автомат за врата C680

  • С нормално рамо – 145,00 лева с монтаж
  • Със застопоряващо рамо – 175,00 лева с монтаж

avtomat-4avtomat-5
Автоматът DC.C680 има три различни сили на затваряне (EN2 – EN4). Подходящ е за външни и вътрешни врати. Регулиране на затварящата и притварящата сила без разглобяване. Може да се използва на леви и десни врати без допълнителна преработка. Устойчив е на пожар по СЕ. Отговаря на изискванията по EN1154 и EN1634. Дълъг живот на продукта от игления лагер и нагнетателния клапан срещу голямо натоварване. Оборудван със застопоряващо рамо. Мах ширина на крилото 850/950/1100мм. Мах. тегло 40/60/80кг.

Автомат за врата с нормално рамо DC.7303

  • С нормално рамо – 185,00 лева с монтаж
  • Със застопоряващо рамо –255,00 лева с монтаж

avtomat-6
Автоматът DC.7303 има три различни сили на затваряне (EN2 – EN4). Регулиране на затварящата и притварящата сила без разглобяване. Може да се използва на леви и десни врати без допълнителна преработка. Дълъг живот на продукта от игления лагер и нагнетателния клапан срещу голямо натоварване. Добре оформен и компактен дизайн. Устойчив е на пожар по СЕ. Отговаря на изискванията по EN1154 и EN1634. Оборудван със застопоряващо рамо. Мах. ширина на крилото 850/950/1100мм. Мах. тегло 60/80/110кг.
avtomat-1

Автомат за врата със задържащо рамо DC.9024

  • С нормално рамо – 255,00 лева с монтаж
  • Със застопоряващо рамо – 295,00 лева с монтаж

avtomat-7
Автоматът DC.9024 има три различни сили на затваряне, плавно регулирано посредством болт. Регулиране на затварящата и притварящата сила без разглобяване. Може да се използва на леви и десни врати без допълнителна преработка. Дълъг живот на продукта от игления лагер и нагнетателния клапан срещу голямо натоварване. Добре оформен и компактен дизайн. Устойчив е на застопоряващо рамо. Мах. ширина на крилото 850-1100мм. Мах. тегло 120 кг.
avtomat-8

Автомат за врата DC.1026

  • С нормално рамо – 315,00 лева с монтаж
  • Със застопоряващо рамо – 375,00 лева с монтаж

avtomat-9
Автомат за врата с нормално рамо DC.1026Автоматът DC.1026 има пет сили на затваряне, които може да бъдат плавно настроени с отвертка. Регулиране на затварящата и притварящата скорост без разглобяване. Може да се използва на леви и десни врати без допълнителна преработка. Свободно регулируем бекчек (увеличаване на усилието в края на хода при отваряне – предпазва от блъскане в стената) и забавено действие. Дълъг живот на продукта от игления лагер и нагнетателния клапан срещу голямо натоварване. Добре оформен и компактен дизайн. Устойчив е на пожар по СЕ. Отговаря на изискванията по EN1154 и EN1634. Мах. ширина на крилото 850-1400мм. Мах. тегло 40-140кг.
avtomat-10

Автомат за врата DC.S610 – 255,00 лева с монтажа

avtomat-11
Силата на затваряне на автомата DC.S610 е фиксирана, не са необходими допълнителни настройки. Затварящата и притварящата сила се регулират без разглобяване. Може да се използва на леви и десни врати бездопълнителна преработка. Дълъг живот на продукта от игления лагер и нагнетателния клапан срещу голямо натоварване. Добре оформен и компактен дизайн. Устойчив е на пожар по СЕ. Отговаря на изискванията по EN1154 и EN1634. Мах. ширина на крилото 950мм. Мах. тегло 80кг.
avtomat-12

Автомат за врата DC.S620 – 355,00 лева с монтажа

avtomat-13
Автоматът DC.S620 има три различни сили на затваряне, които може да бъдат плавно настроени с отвертка. Регулиране на затварящата и притварящата скорост без разглобяване. Може да се използва на леви и десни врати без допълнителна преработка. Свободно регулируем бекчек (увеличаване на усилието в края на хода при отваряне – предпазва от блъскане в стената) и забавено действие. Дълъг живот на продукта от игления лагер и нагнетателния клапан срещу голямо натоварване. Добре оформен и компактен дизайн. Устойчив е на пожар по СЕ. Отговаря на изискванията по EN1154 и EN1634. Мах. ширина на крилото 1100мм. Мах. тегло 100кг.
avtomat-14