Контрол на достъп

Контрол на достъпа за жилищен вход

Електронното заключване с чип на вход е най-стабилното средство за заключване, защото бравата не може да се разбие с никакви механични, електошокови и други способи. Същото важи и за електронния четец, в чиято памет са въведени всички електронни ключове с чип, които имат права да отключват вратата. Електронният четец е вандалоустойчив и дори и да бъде повреден по някакъв начин, вратата няма да се отключи.

„ Чип системата“ е контактна/безконтактна работи с I-button/mifare „чипове“ и е следните видове:

 1. Заключване с криптирана централа I-Button  – 527 лева

Не позволява достъп с копирани чипове, на практика домоуправителя има 100% контрол, само от него на 100% зависи издаването на нови чипове

 1. Заключване с нормалана централа  I-Button   – 453 лева

Защитена но има теоретична възможност за копиране на чиповете

 1. Заключване с криптирана централа  MIFARE 13,56 MHZ  – 592 лева

Защитена но има теоретична възможност за копиране на чиповете

 1. Заключване с нормалана централа  RFID   – 488 лева

Чиповете се копират лесно

 • Централите/контролерите се управляват с главен чип и компютър
 • Към всички типове могът да се добавят следните допълнителни модули:
 1. Модул СТАТИСТИКА с календар и хронология – 142 лв
 2. Модул BLUETOOTH управление и сервизиране с Android  – 139 лв
 3. Софтуер за сервизиране с лаптоп – 119 лв

Копираните чипове нямат достъп. Само домоуправителя може да записва нови чипове.

 • Електромагнитът се състои от две части – едната се монтира на касата, а другата на крилото на вратата. Монтира се в горния отваряем ъгъл на вратата за метални врати. Поради липсата на механични износващи се елементи е изключително издръжлив и има много дълъг живот на експлоатация. Практиката показва, че устройството работи повече от 15 години във вход със 100 апартамента и над 250 обитатели. Няма изисквания за състоянието и вида на вратата. Силата на захващане между магнита и планката е 300 кг. Недостатък е наличието на металически шум при прилепването.
 • Дропболт – Ultraslim  е изключително надеждно средство за заключване при което, самото заключване се осъществява с метален цилиндър с диаметър 16 мм, със сила на срез 1000 кг. Поради високата си надеждност се използва много успешно за електронно заключване на блиндирани врати на апартамент. Много дълъг срок на експлоатация. За разлика от магнита е много по-безшумен.

Контрол на достъпа за асансьор

-Временно ограничаване и пускане на всеки отделен чип
-Запис на нови чипове до 999 броя
-Изтриване на изгубени чипове
-Възможност за управление с главен чип
-Възможност за управление с лаптоп
-Възможност за с андроид
-Статистика до 180 дни

Копираните чипове нямат достъп. Само домоуправителя може да записва нови чипове.

Доставка и монтаж

НОРМАЛНА ЦЕНТРАЛА – 295,00 лв
КРИПТИРАНА ЦЕНТРАЛА – 372,00 лв

Софтуер с хронология и календар на събития – 145,00 лева

Видове електронни ключове

A. Контактни чипове или I-BUTTON – много надеждни с много дълъг срок на експлоатация изключително ергономични.

Предимства:

– С криптиран контролер копираните чипове не могат да се използват
– Възможност за статистика
– Изработени са от метал
– Малки и ергономични
– Дълъг срок на експлоатация

От 1 до 30 броя  – 5,95 лева/брой и 0,50 лева за програмиране
От 30 до 80 броя – 4,95 лева/брой и 0,50 лева за програмиране
От 80 до 130 броя – 4,75 лева/брой и 0,50 лева за програмиране
Над 130 броя – 4,95 лева/брой с програмиране

B. Безконтактни криптирани чипове – Mifare56 MHZ