fbpx

Контрол на достъп

Kонтрол на достъп за врата с чип I-button – криптиран

Не позволява достъп с копирани чипове, на практика домоуправителя-администратора има 100% контрол, само от него на 100% зависи издаването на нови чипове.

 • Работна честота – работи с контактни чипове I-button
 • Антивандален метален контактен четец със светодиод
 • Контролер със защита на входящата сонда, реле и зумер
 • Разстояние на четене – контактен
 • Захранване 12V,2A
 • Мастер чип за сервизиране
 • Брой потребителски ключове 999 бр
 • Работна температура -25⁰С – +65⁰С
 • Електромагнит с усилие на захващане до 300 кг, захранване 12V DC, консумация 300mA или дропболт с резе метален цилиндър 16mm със сила на усилие при срез 1000 кг, захранване 12V DC, консумация 180mA.

Цена с доставка и монтаж – 527,00 лева

Контрол на достъп за врата с чипове I-button – некриптиран

Позволява достъп със копирани чипове, които се копират в повечето ключарски ателиета.

 • Работна честота – работи с контактни чипове I-button
 • Антивандален метален контактен четец със светодиод
 • Контролер със защита на входящата сонда, реле и зумер
 • Разстояние на четене – контактен
 • Захранване 12V,2A
 • Мастер чип за сервизиране
 • Брой потребителски ключове 999 бр
 • Работна температура -25⁰С – +65⁰С
 • Електромагнит с усилие до 300 кг, захранване 12V DC, консумация 300mA или дропболт с резе метален цилиндър 16mm със сила на усилие при срез 1000 кг, захранване 12V DC, консумация 180mA

Цена с доставка и монтаж – 453,00 лева

Контрол на достъп за врата с безконтактни чипове MIFARE 13,56 MHz – криптиран

Защитена, но има възможност за копиране на чиповете в повечето ключарски ателиета.

 • Работна честота – работи с безконтактни чипове MIFARE 13,56 MHz
 • Безконтактен четец IRON LOGIC
 • Контролер със защита на входящата сонда, реле и зумер
 • Разстояние на четене 5-10 см
 • Захранване 12V,2A
 • Мастер чип за сервизиране
 • Брой потребителски ключове 999 бр
 • Работна температура -25⁰С – +65⁰С
 • Електромагнит с усилие до 300 кг, захранване 12V DC, консумация 300mA или дропболт с резе метален цилиндър 16mm със сила на усилие при срез 1000 кг, захранване 12V DC, консумация 180mA

Цена с доставка и монтаж – 592,00 лева

Контрол на достъп за врата с безконтактни чипове RFID 125 kHz – некриптиран

Незащитена чиповете се копират лесно. Позволява достъп със копирани чипове, които се копират в повечето ключарски ателиета.

 • Работна честота – работи с безконтактни чипове RFID 125 kHz
 • Безконтактен четец IRON LOGIC
 • Контролер със защита на входящата сонда, реле и зумер
 • Разстояние на четене 5-10 см
 • Захранване 12V,2A
 • Мастер чип за сервизиране
 • Брой потребителски ключове 999 бр
 • Работна температура -25⁰С – +65⁰С
 • Електромагнит с усилие до 300 кг, захранване 12V DC, консумация 300mA или дропболт с резе метален цилиндър 16mm със сила на усилие при срез 1000 кг, захранване 12V DC, консумация 180mA

Цена с доставка и монтаж – 488,00 лева

Контрол на достъп за асансьори с чипове I-button – криптиран

Не позволява достъп с копирани чипове, на практика домоуправителя-администратора има 100% контрол, само от него на 100% зависи издаването на нови чипове.

 • Работна честота – работи с контактни чипове I-button
 • Антивандален метален контактен четец със светодиод
 • Контролер със защита на входящата сонда, реле и зумер
 • Разстояние на четене – контактен
 • Захранване 12V,2A
 • Мастер чип за сервизиране
 • Брой потребителски ключове 999 бр
 • Работна температура -25⁰С – +65⁰С

Цена с доставка и монтаж – 370,00 лева

Контрол на достъпа за врати с чипове I-button – криптиран

Позволява достъп със копирани чипове, които се копират в повечето ключарски ателиета.

 • Работна честота – работи с контактни чипове I-button
 • Антивандален метален контактен четец със светодиод
 • Контролер със защита на входящата сонда, реле и зумер
 • Разстояние на четене – контактен
 • Захранване 12V,2A
 • Мастер чип за сервизиране
 • Брой потребителски ключове 999 бр
 • Работна температура -25⁰С – +65⁰С

Цена с доставка и монтаж – 295,00 лева

Контрол на достъп за асансьори с безконтактни чипове MIFARE 13,56 MHz – криптиран

Защитена но има възможност за копиране на чиповете в повечето ключарски ателиета.

 • Работна честота – работи с безконтактни чипове MIFARE 13,56 MHz
 • Безконтактен четец IRON LOGIC
 • Контролер със защита на входящата сонда, реле и зумер
 • Разстояние на четене 5-10 см
 • Захранване 12V,2A
 • Мастер чип за сервизиране
 • Брой потребителски ключове 999 бр
 • Работна температура -25⁰С – +65⁰С

Цена с доставка и монтаж – 476,00 лева

Контрол на достъп за асансьори с безконтактни чипове RFID 125 kHz – некриптиран

Незащитена чиповете се копират лесно. Позволява достъп със копирани чипове, които се копират в повечето ключарски ателиета.

 • Работна честота – работи с безконтактни чипове RFID 125 kHz
 • Безконтактен четец IRON LOGIC
 • Контролер със защита на входящата сонда, реле и зумер
 • Разстояние на четене 5-10 см
 • Захранване 12V,2A
 • Мастер чип за сервизиране
 • Брой потребителски ключове 999 бр
 • Работна температура -25⁰С – +65⁰С

Цена с доставка и монтаж – 388,00 лева

9. Модул Bluetooth. Управление и сервизиране на контролера със смартфон Android

 • Работна честота – работи с контактни чипове I-button
 • Захранване 12V,2A
 • Разстояние на комуникация 10-15 м
 • Мастер чип за сервизиране
 • Работна температура -25⁰С – +65⁰С

Цена с доставка и монтаж – 189,00 лева

10. Модул СТАТИСТИКА с календар и хронология.

 • Възможност за индивидуална справка за всеки отделен потребител по час и дата три месеца назад
 • Възможност за индивидуална справка за всеки отделен потребител брой дневни посещения шест месеца назад
 • Работна честота – работи с контактни чипове I-button
 • Захранване 12V,2A
 • Разстояние на комуникация – кабел за данни RS-COMPORT
 • Мастер чип за сервизиране
 • Работна температура -25⁰С – +65⁰С

Цена с доставка и монтаж – 189,00 лева

11. Софтуер за сервизиране с лаптоп, кабел за данни, RS вход, потребителски интерфейс на български.

 • Работна честота – работи с контактни чипове I-button
 • Захранване 12V,2A
 • Разстояние на комуникация – кабел за данни RS-COMPORT или Модул BLUETOOTH
 • Мастер чип за сервизиране
 • Работна температура -25⁰С – +65⁰С

Цена с доставка и монтаж – 148,00 лева

12. GSM комуникатор 200/1000 номера.
Дистанционно отключване на врата и сервизиране на чиповете.

 • Работна честота – 2G/3G
 • Захранване 12V,2A
 • Разстояние на комуникация – GSM мрежа
 • Код за достъп и сервизиране
 • Работна температура -25⁰С – +65⁰С

Цена с доставка и монтаж – 295/395,00 лева

13. Контактни чипове I-button.

От 1 до 30 броя – 5,95 лв/бр
От 30 до 80 броя – 5,45 лв/бр
От 80 до 130 броя – 4,95 лв/бр
Над 130 броя – 4,95 лв/бр

14. Безконтактни чипове MIFARE 13,56 MHz.

От 1 до 30 броя – 5,95 лв/бр
От 30 до 80 броя – 5,45 лв/бр
От 80 до 130 броя – 4,95 лв/бр
Над 130 броя – 4,95 лв/бр

15. Безконтактни чипове RFID 125 kHz.

От 1 до 80 броя – 3,50 лв/бр
Над 80 броя – 3,00 лв/бр
Над 150 броя – 2,50 лв/бр

16. Самостоятелни контролери за контрол на достъпа.

Call Now Button